Nostalgia Courtyard (next to Wildflour Bakery)
South Main Street
Saluda, NC 28773
(828) 749-4200